Category

Press

Category

Kambria would like to announce our partnership with Audacity. Audacity — short for Alternative Universal Design of a City — is the brainchild of two like-minded individuals: Mr. Ng Lang, former CEO of Singapore’s industrial master planner and developer JTC, and Mr. Taizo Son, renowned entrepreneur and CEO of social impact collective Mistletoe.  Their goal is to empower the younger generation to develop new technologies from the ground up and create prototypes of what…

Kambria trân trọng thông báo ra mắt Chương trình NFT IP, một bước quan trọng trong mô hình đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation) của chúng tôi. (Xem thêm thông tin về mô hình Open Innovation của Kambria tại kambria.io cập nhật tháng 9/2021) Chương trình NFT IP của Kambria cho phép các Nhà đổi mới sáng tạo (Innovator) có thể cấp phép, kiếm tiền và bảo vệ tài sản trí tuệ của họ.…

Kambria xin trân trọng thông báo lễ khai mạc cuộc thi Kambria Online (KO) Hackathon II được đưa ra mắt cộng đồng:  Thời gian vào 10 giờ sáng, thứ 7, ngày 28 tháng 8 năm 2021 Phát sóng trực tuyến trên kênh Facebook chính thức Kambria Việt Nam. Chi tiết truy cập thông tin tại: https://fb.me/e/FblJCUgU Cuộc thi KO Hackathon II là tiếp nối thành công của hackathon lần thứ nhất, mong muốn đem đến…