Category

Default

Category

本月,经过仔细慎重考虑,我们决定禁用近33%的KAT供应量。供应量将完全来自Kambria自己的部分(我们知道,这是影响巨大的!!)。 从12月1日开始,我们将从ERC20和BEP2区块链中永久禁用总计12亿个KAT(分别)。具体的请点击阅读:https://kambria.io/blog/kat-token-supply-update/ 2019越南人工智能峰会VIETAI SUMMIT  — …

Kambrians, the time is here. Thank you for being patient as we work together with our community to build and encourage a healthy community of token holders, developers, enthusiasts, and enterprise companies – united in a single goal: to #BUIDL. We are ready to share with you the next phase for the Kambria Token (KAT) and our blockchain ecosystem. Among the most prevalent requests from our earliest supporters was to consider reducing both our total…

Các Kambrians thân mến! Gần đây, chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu hướng dẫn cách swap (chuyển đổi) KAT ERC20 sang KAT BEP2 (KAT-7BB). Đội ngũ của Kambria đã xây dựng Kambria Token Bridge để giúp bạn chuyển đổi KAT tự dộng. Chúng tôi cũng đã tích hợp thành công KAT token với nhiều ví điện tử phổ biến. Tuy nhiên, Kambria hiểu và tôn trọng quyền sử dụng bất kỳ loại…