Category

Networks

Category

大约一年前,我们宣布与里海大学(Lehigh University)的学生合作,支持智能机器的学术研究。在这一年的课程中,里海大学(Lehigh University)学生将许多新的基于人工智能的技术集成到Ohmni 开发者版本(Developer Edition)机器人平台中。通过在Ohmni Developer Edition中添加现成的传感器、开放的深度学习模块和基于云的NLP, 里海大学(…

我们非常高兴地宣布在美国时间12月23日周一晚上8点(UTC-8),我们将发送1亿个KAT代币到一个燃烧的钱包地址,在那里它们将被永久禁用,不再被视为我们总供应量的一部分。这也意味着在接下来的一年里,总共有12亿KAT将被禁用。有关我们的代币燃烧的更多细节,请点击我们的代币详细信息解答文章:https://mp.weixin.qq.com/s/O3ojgLS-SbNhQIVElFD-Bw 在此基础…

Kambria trân trọng thông báo lịch trình vô hiệu hoá KAT Token theo bản cập nhật đã công bố với cộng đồng. Kambria sẽ vô hiệu hoá 100 triệu token KAT vào thứ 2, ngày 23 tháng 12 lúc 20:00 (giờ PST, tương đương 11:00 ngày 24 tháng 12 theo giờ Việt Nam). Sự kiện này sẽ đánh dấu việc vô hiệu hoá KAT token đợt đầu tiên trong tổng số 1,2 tỷ KAT sẽ…