Category

Kambria Vietnam

Category

Cập nhật công nghệ mới Kambria Platform đã cập nhật một số tính năng mới quan trọng! Đội ngũ của Kambria đã phát triển thành công tính năng cho phép tích hợp mã nguồn với hệ thống kiểm soát mã nguồn GIT (GIT source control system). Chức năng chính của GIT là duy trì “tính mở” của mã nguồn cho những người sở hữu token KAT và theo dõi việc sử dụng mã nguồn mở.…

Open Innovation Hubs là các trung tâm đổi mới sáng tạo (ĐMST) mở, là công cụ mạnh mẽ để các công ty thúc đẩy sự đổi mới và khuyến khích tạo ra các sản phẩm, công nghệ mới và thậm chí tạo nên các doanh nghiệp hoàn toàn mới. Tính chất mở của các trung tâm ĐMST có thể khiến bạn cảm thấy khó hiểu. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về trung…

Các bạn thân mến, Kambria có một số cập nhật mới muốn gửi đến các bạn. Như các bạn đã biết từ các thông báo trước, Kambria đang chuẩn bị cho các sự kiện lớn dành cho cộng đồng trong thời gian tới. Kambria hiện tại sở hữu một cộng đồng toàn cầu bao gồm các lập trình viên, các doanh nghiệp, các chuyên gia nghiên cứu và những người sở hữu KAT token của…