Category

Kambria Vietnam

Category

Thị trường Robot Telepresence (robot điều khiển từ xa) hiện đang mở rộng trên toàn cầu. Các báo cáo gần đây cho thấy trong 6 năm tới, giá trị thị trường của các robot telepresence có thể tăng trưởng gần gấp ba lần. Bài viết này sẽ tóm tắt báo cáo tổng quan về thị trường robot telepresence và giúp bạn hiểu rõ những xu hướng hiện tại của thị trường này. Giá trị thị…

MOOCs (Massive Open Online Courses) là các mô hình học tập trực tuyến dành cho đại chúng. Bạn có thể đã tiếp xúc với mô hình học tập MOOC qua các khoá học tại Coursera hay Edx. MOOC và công nghệ AI đang trở thành nguồn cảm hứng mới dành cho bất kỳ kỹ sư nào có tham vọng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm…

Các Kambrians thân mến! Gần đây, chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu hướng dẫn cách swap (chuyển đổi) KAT ERC20 sang KAT BEP2 (KAT-7BB). Đội ngũ của Kambria đã xây dựng Kambria Token Bridge để giúp bạn chuyển đổi KAT tự dộng. Chúng tôi cũng đã tích hợp thành công KAT token với nhiều ví điện tử phổ biến. Tuy nhiên, Kambria hiểu và tôn trọng quyền sử dụng bất kỳ loại…