Category

Kambria Vietnam

Category

Open Innovation Hubs là các trung tâm đổi mới sáng tạo (ĐMST) mở, là công cụ mạnh mẽ để các công ty thúc đẩy sự đổi mới và khuyến khích tạo ra các sản phẩm, công nghệ mới và thậm chí tạo nên các doanh nghiệp hoàn toàn mới. Tính chất mở của các trung tâm ĐMST có thể khiến bạn cảm thấy khó hiểu. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về trung…

Các bạn thân mến, Kambria có một số cập nhật mới muốn gửi đến các bạn. Như các bạn đã biết từ các thông báo trước, Kambria đang chuẩn bị cho các sự kiện lớn dành cho cộng đồng trong thời gian tới. Kambria hiện tại sở hữu một cộng đồng toàn cầu bao gồm các lập trình viên, các doanh nghiệp, các chuyên gia nghiên cứu và những người sở hữu KAT token của…

Thị trường Robot Telepresence (robot điều khiển từ xa) hiện đang mở rộng trên toàn cầu. Các báo cáo gần đây cho thấy trong 6 năm tới, giá trị thị trường của các robot telepresence có thể tăng trưởng gần gấp ba lần. Bài viết này sẽ tóm tắt báo cáo tổng quan về thị trường robot telepresence và giúp bạn hiểu rõ những xu hướng hiện tại của thị trường này. Giá trị thị…