Category

Networks

Category

我们非常高兴地宣布在美国时间12月23日周一晚上8点(UTC-8),我们将发送1亿个KAT代币到一个燃烧的钱包地址,在那里它们将被永久禁用,不再被视为我们总供应量的一部分。这也意味着在接下来的一年里,总共有12亿KAT将被禁用。有关我们的代币燃烧的更多细节,请点击我们的代币详细信息解答文章:https://mp.weixin.qq.com/s/O3ojgLS-SbNhQIVElFD-Bw 在此基础…

Kambria trân trọng thông báo lịch trình vô hiệu hoá KAT Token theo bản cập nhật đã công bố với cộng đồng. Kambria sẽ vô hiệu hoá 100 triệu token KAT vào thứ 2, ngày 23 tháng 12 lúc 20:00 (giờ PST, tương đương 11:00 ngày 24 tháng 12 theo giờ Việt Nam). Sự kiện này sẽ đánh dấu việc vô hiệu hoá KAT token đợt đầu tiên trong tổng số 1,2 tỷ KAT sẽ…

伴随着几项重大活动、平台的发布和一系列黑客马拉松,2019年无疑是忙碌的一年!现在我们想要与社区的你们分享Kambria2020年的最新计划和规划了。一如既往,我们首先要感谢我们社区的支持,我们期待着在未来的日子继续与你们携手并进。那么接下来就来看看今年我们完成了哪些重大任务和取得成就,以及我们期望在2020年带了哪些全新的计划和即将展开的项目。 2019年12月起12亿KAT代币将从总量中燃烧 …