Category

Networks

Category

我们经常会被问到“Kambria和OhmniLabs之间到底是什么关系呢?”为了更好地解答这个问题,我们将带大家深入研究OhmniLabs这家公司,为什么要建立OhmniLabs,以及它与Kambria平台之间紧密的关系。究竟是什么样的技术可以在Kambria开放创新平台进行开发,这两家姐妹公司又是如何通过机器人和人工智能的技术进行共同协作配合来解决共同的挑战并且为全球带来数以万计的价值的? Oh…

Cộng đồng Kambria thân mến, với một số sự kiện lớn diễn ra gần đây như ra mắt nền tảng của Kambria (Kambria Platform) và các chương trình hackathon, 2019 thực sự là 1 năm bận rộn đối với chúng tôi! Và giờ là lúc để chúng tôi giới thiệu với các bạn bản kế hoạch cho năm 2020. Cũng như mọi khi, chúng tôi muốn nói lời cảm ơn sự ủng hộ của các…

Cộng đồng Kambria thân mến, Hôm nay tôi xin gửi thư đến các bạn từ văn phòng Kambria tại Silicon Valley để thảo luận về những vấn đề hiện tại của dự án. Như các bạn cũng có thể thấy, những tháng vừa qua là một giai đoạn hết sức khó khăn đối với chúng tôi. Vấn đề này đến từ nhiều nguyên nhân, bao gồm tâm lý chung của toàn thị trường và việc…