Category

Networks

Category

大家好,我叫Thuc Vu。 虽然在美国接受教育,但其实我来自越南,是一位连续创业者。我创办的多家公司已被收购,最近的一次收购由Google出资完成。2015年,我与Jared Go、Tingxi Tan共同成立了为机器人技术和人工智能服务的开源式创新平台Kambria,并担任CEO一职。 如今我回忆打造开源社区的想法,其实脱胎于Kambria的前身——名为“OhmniLabs”机器人公司。201…

Ngày 19/08, Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam đã chính thức được khởi động bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ Khoa học và Công nghệ, bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Giáo dục và Đào tạo, và bộ Ngoại giao. Đây là một sáng kiến được khởi xướng nhằm quy tụ những nhà khoa học, chuyên gia công nghệ người Việt đang làm việc tại các quốc…

캄브리아 프로젝트 (Kambria) 기본정보  – 하드캡 : 1,990만 달러 (KAT) – 발행량 : 50억개 – 토큰 형태 : ERC20 – 토큰가격 : 0.02달러 – ICO 일자 : TBA – 목적 : 블록체인 기반 로봇 개발 플랫폼 토큰 할당량  – 토큰 판매 50 % – 생태계 구축 20 % – 캄브리아 팀  20 % – 옴니랩스 10% 투자 파…