Giới thiệu ví K-Wallet mới trên nền tảng của Kambria

Cộng đồng Kambria thân mến,

Kambria trân trọng thông báo về việc ra mắt ví điện tử K-wallet trên nền tảng của Kambria. 

Người dùng trên nền tảng Kambria có thể sử dụng ví K-wallet (ví Kambria) để nhận KAT/KYTE tokens khi tham gia các hoạt động trên Kambria platform. Người dùng cũng có thể sử dụng tokens của mình trong ví này cho các sản phẩm và dịch vụ trên nền tảng của Kambria, cũng như các tính năng khác trên platform.

Kambria hiện tại đang thực hiện rất nhiều hoạt động để giúp các lập trình viên cùng nhau hợp tác, cạnh tranh, nhận thưởng và học tập các kiến thức mới trong lĩnh vực công nghệ sâu. Kambria tin rằng khi nền tảng ngày càng phát triển và mở rộng hơn, ví K-wallet sẽ cho phép người dùng, đặc biệt là các lập trình viên gắn kết hơn với nền tảng của Kambria. Đối tác của Kambria trong các chương trình Knowledge Base và Ambassador cũng nhận được lợi ích từ tính năng này.

K-wallet đã được tích hợp trên nền tảng Kambria, các thành viên Kambria có thể truy cập tại trang Account Balance. Bạn cũng có thể liên kết với ví Metamask của mình.

Để hiểu thêm về cách sử dụng ví K-wallet, bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về ví K-wallet, bạn vui lòng đặt câu hỏi qua cổng Kambria freshdesk hoặc gửi email về cho Kambria theo địa chỉ support@kambria.io.

 

Join Kambria Newsletter

Author

A community person who is passionate about new technology adoption.

Write A Comment