Tag

binance

Browsing

感谢大家参加了8月21日在币安dex官方社群与Kambria CEO Thuc Vu博士的你问我答,谢谢对我们一如既往的支持。将一直激励我们的团队实现最终愿景和目标。 下面为大家带来此次你问我答(AMA)的全程回顾,不要错过了哦!👇 第一部分:币安DEX与CEO Thuc Vu的你问我答 Darc (Binance): 女士们,先生们,早上好,下午好,晚上好!欢迎来到全新一轮的Bi…

We’d like to thank those who joined the AMA between Kambria CEO and co-founder, Thuc Vu, and Binance DEX on August 21st, 2019! Your enthusiasm to join our AMA was refreshing! Thank you for showing your support for us. It motivates our team to deliver our ultimate vision and goals. In case you missed it, we are providing a recap of the event so you can catch up! If you were unable to attend, we…

Các Kambrians thân mến! Chúng tôi có tin vui dành cho bạn. Kể từ hôm nay, bạn sẽ được nhận thêm 10% khi swap KAT Token ERC20 KAT sang BEP2 KAT-7BB. Khi swap KAT token, các bạn cũng nhận thêm nhiều dịch vụ từ Binance Chain bao gồm quyền giao dịch trên sàn phi tập trung Binance Dex. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH BONUS TOKEN SWAP! Kambria sẽ bonus 10% KAT token khi bạn bắt…