Tag

hackathons

Browsing

Are you interested in designing an AI virtual assistant? There are so many different ways to design one, where should you start? A good way to start designing an AI virtual assistant is to follow these steps:  Decide on the assistant’s role/functions  Decide on a development approach Decide which tools you are going to use When designing stick to the Dos and Don’ts of virtual assistant creation Let’s go over these steps in more detail.…

Are you interested in designing an AI virtual assistant? There are so many different ways to design one, where should you start? A good way to start designing an AI virtual assistant is to follow these steps:  Decide on the assistant’s role/functions  Decide on a development approach Decide which tools you are going to use When designing stick to the Dos and Don’ts of virtual assistant creation Let’s go over these steps in more detail.…

KAT Token là token được sử dụng trong nền tảng của Kambria, dự án Blockchain thúc đẩy sự đổi mới các công nghệ tiên tiến. KAT token cũng chính là một phần của giải thưởng dành cho các đội tham gia thi hackathon Vietnam AI Grand Challenge. Với việc công bố phiên bản mới của Kambria Open Innovation Platform, Kambria cũng cập nhật những ứng dụng mới nhất cho KAT token. Những thay đổi và…