Tag

Ohmnilabs

Browsing

Cộng đồng Kambria thân mến, với một số sự kiện lớn diễn ra gần đây như ra mắt nền tảng của Kambria (Kambria Platform) và các chương trình hackathon, 2019 thực sự là 1 năm bận rộn đối với chúng tôi! Và giờ là lúc để chúng tôi giới thiệu với các bạn bản kế hoạch cho năm 2020. Cũng như mọi khi, chúng tôi muốn nói lời cảm ơn sự ủng hộ của các…

VietAI Summit 2019 — A Huge Success! The VietAI Summit 2019 attracted some of the world’s brightest minds in AI and robotics to take the stage and discuss the future of technology, and how Vietnam can utilize AI to catapult the country into the next industrial revolution.  More than 450 people attended VietAI 2019 Summit entitled AI for The Future, organized by VietAI and Kambria. With a program featuring many reputable guest speakers from big tech…