Tag

roadmap

Browsing

Cộng đồng Kambria thân mến, với một số sự kiện lớn diễn ra gần đây như ra mắt nền tảng của Kambria (Kambria Platform) và các chương trình hackathon, 2019 thực sự là 1 năm bận rộn đối với chúng tôi! Và giờ là lúc để chúng tôi giới thiệu với các bạn bản kế hoạch cho năm 2020. Cũng như mọi khi, chúng tôi muốn nói lời cảm ơn sự ủng hộ của các…

Dear Kambria Community,  I’m reaching out today from Kambria’s Silicon Valley office to address the current state of our project. As the KAT price indicates, we have had a rough few months. For various reasons, including market sentiment and an unexpected divestment by one of our biggest backers, we have experienced a significant decline in the current value of KAT. And while we received validation for our project this year in several key areas, we…