Category

Community

Category

Chúng tôi đã vô cùng bận rộn trong vài tháng vừa qua để tập trung phát triển nền tảng mở tiên phong Kambria, với mục đích nhằm thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt của ngành rô bốt và trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence — AI). Hôm nay, chúng tôi đã tiến đến mục tiêu đó gần thêm một bước. Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo đến các bạn sự ra đời của…

Imitation is said to be the best form of flattery… For us at Kambria, we learned that’s not always the case! Last week we were alerted to the presence of a website that looked almost identical to ours (https://kambria.io), the difference being that the information on the site listed fake ICO related details that asked people to email a private address and later send ETH to a fake wallet. We then discovered that the scammers had…