FB Pixel

Knowledge Base

1 là bạn tham gia tình nguyện là làm gì ha? 2 là các bạn có thể tham gia chia sẻ và nhận thù lao $6 / mỗi phiên kết nối, là làm gì ha? 2 cái này khác nhau cái gì ạ?

by Ivan Ta | Apr 3, 2024

Date
March 30, 2024
Person In Charge
Mai Ta + Thu Nguyen
Question by
SeniorBuddy Hường

Content

Question: cái này mình nên chọn là ý nào ạ

Answer: Hiện tại thì bên mình có 2 hình thức tham gia cho các bạn Buddies ạ: 1 là bạn tham gia tình nguyện hoặc 2 là các bạn có thể tham gia chia sẻ và nhận thù lao $6 / mỗi phiên kết nối, cả trong giai đoạn thử nghiệm. Một điểm lưu ý quan trọng là giải pháp hoạt động trên nền blockchain và thanh toán bằng tiền mã hoá (crypto) nhé ạ. Mình có thể chọn theo mong muốn của bản thân mình ở câu hỏi này đấy ạ.

Question: 1 là bạn tham gia tình nguyện là làm gì ha? 2 là các bạn có thể tham gia chia sẻ và nhận thù lao $6 / mỗi phiên kết nối, là làm gì ha
2 cái này khác nhau cái gì ạ?

Answer: ở hình thức 1 thì mình sẽ chia sẻ và trò chuyện với các bác sẽ không có thù lao thôi ạ. Còn lại các bước tham gia và hình thức tham gia cũng giống nhau ạ. ở hình thức 2 thì với mỗi phiên kết nối thành công thì SeniorBuddies (các bạn trẻ trong phiên kết nối) sẽ được nhận thù lao là $6/ 1 phiên kết nối ạ.