FB Pixel

Knowledge Base

TECD SeniorBuddies 2405 – Message Templates

by Trang Nguyen | Apr 25, 2024

Connection request message

Skip connection request message

1st msg 

Subject: [𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐍𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐝𝐮̛̣𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂]

Chào bạn {First name} {Last name} 🥰, 

Mình là [Tên] đến từ công ty 𝐊𝐚𝐦𝐛𝐫𝐢𝐚 (kambria.io) - công ty công nghệ về đổi mới sáng tạo mở, với mong muốn góp sức xây dựng một tương lai công nghệ, mà nơi đó công nghệ được tiếp cận dễ dàng hơn, cũng như đóng góp nhiều hơn cho xã hội. 

Thông qua thư này, chúng mình mong muốn có thể:

     ▪️ Giới thiệu về 𝐊𝐚𝐦𝐛𝐫𝐢𝐚 𝐃𝐀𝐎𝐬 và nền tảng 𝐓𝐞𝐜𝐡-𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐄𝐥𝐝𝐞𝐫𝐥𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐃𝐀𝐎

     ▪️ Mời bạn tham gia nền tảng với 𝐯𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣

🔹 𝐊𝐚𝐦𝐛𝐫𝐢𝐚 𝐃𝐀𝐎𝐬 là một mô hình cho cộng đồng đồng sở hữu một công nghệ, nơi mà những chủ sở hữu giải pháp của DAO sẽ quyết định và đóng góp vào việc thương mại hóa giải pháp, cũng như nhận thù lao cho đóng góp của họ.

🔹 𝐓𝐞𝐜𝐡-𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐄𝐥𝐝𝐞𝐫𝐥𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐃𝐀𝐎 

 * Là giải pháp chăm sóc người cao niên dựa trên công nghệ thông qua những phiên kết nối giữa bác cao niên và một bạn trẻ - người có thể hướng dẫn một kỹ năng và sẵn sàng chia sẻ và trò chuyện với bác. Chúng mình mong muốn góp phần nuôi dưỡng tình yêu thương giữa các thế hệ thông qua giải pháp kết nối thuận tiện, hữu ích và ý nghĩa này. 

 * Sau khi triển khai dùng thử với nhóm nhỏ các Bác cao niên và Bạn trẻ và nhận được phản hồi tích cực, hiện tại ứng dụng đã ra mắt phiên bản đầu tiên trên iOS và Android dành cho điện thoại/ máy tính bảng và Website dành cho laptop. Kambria mong muốn gửi lời mời bạn tham gia nền tảng với 𝐯𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣.

👉 Bạn có thể đọc 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 tại đây: https://blog.kambria.io/announcement-of-model-dao-tech-powered-elderly-care-dao/

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng mình nếu bạn cần thêm thông tin hay có bất kỳ câu hỏi nào nhé. 

Xin cảm ơn và hy vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn! 😄

Trân trọng,

Kambria.

2nd msg

Rất cảm ơn bạn đã quan tâm đến nền tảng 𝐓𝐞𝐜𝐡-𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐄𝐥𝐝𝐞𝐫𝐥𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐃𝐀𝐎. 🙏

Để tham gia, Kambria gửi bạn 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉ như sau:

     🔹 𝐕𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧: Hướng dẫn các bác cao niên một chủ đề xoay quanh kỹ năng [tên kỹ năng], bên cạnh đó cùng chia sẻ và trò chuyện với bác qua các phiên kết nối. 

     🔹 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚: Bạn có thể tham gia như một Đối tác dịch vụ của nền tảng (nhận thù lao $6 / mỗi phiên kết nối) hoặc Tình nguyện viên (nếu bạn mong muốn cùng góp sức như một hoạt động thiện nguyện và cho đi - không nhận thù lao).

     🔹 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚: 

* Bạn thành thạo và có thể chia sẻ về một kỹ năng, trong số: làm đồ thủ công tái chế, ngoại ngữ, kiến thức phổ thông về công nghệ, đan lát, vẽ, chơi cờ, yoga cho gương mặt, thiền.          

* Am hiểu công nghệ và blockchain là một lợi thế. Xin lưu ý là giải pháp hoạt động trên nền tảng blockchain và thanh toán bằng tiền điện tử (crypto).

     🔹 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́: Bạn có thể đăng ký qua 𝐌𝐚̂̃𝐮 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐆𝐢𝐚 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢𝐚 𝐒𝐞̉ 𝐕𝐚̀ 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐍𝐨̂́𝐢 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐚𝐨 𝐍𝐢𝐞̂𝐧: https://forms.gle/JRLvwd3Nz3zEz4AH7 

Hãy liên hệ ngay với Kambria nếu bạn cần thêm thông tin hay có bất kỳ câu hỏi nào nhé. 

Chúng mình rất mong nhận được sự tham gia của bạn và được đồng hành cùng bạn trên hành trình ý nghĩa này! 

Xin cảm ơn và hy vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn! 🥰

Trân trọng,

Kambria.